Obchodní podmínky

Jazyková výuka patří mezi standardní služby. Její poskytování se řídí zákonem č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku. Mezi mnou, jako poskytovatelem a vámi jako klienty vzniká smluvní vztah, z něhož vyplývají práva, ale také závazky. Seznámením se s těmito podmínkami se do budoucna vyhneme nepříjemným situacím.

 • Objednávka služby probíhá mailem, telefonicky nebo kontaktním formulářem.
 • Výuka probíhá v prostorách klienta nebo na jiném dohodnutém místě, popřípadě na Skype.
 • Individuální konzultace se dohodne na den a místo. Pokud se  nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit, informujete mě nejpozději do 24 hodin před konzultací. V opačném případě bude konzultace fakturována.
 • Pokud se nemůžete zúčastnit skupinového kurzu, lekce propadá.
 • Pokud se výuky nemůžu ze závažných důvodů zúčastnit já, neprodleně vás informuji a nabídnu náhradní termín. Pokud vám termín nevyhovuje, žádné závazky z toho pro vás nevyplývají.
 • Čas lekce začíná běžet v dohodnutou hodinu. Pokud se zdržím já, čas vám nahradím.
 • Standardně vyučuji v pracovní dny od 1.9. do 30.6. Během letních prázdnin podle individuální dohody. V období od 24.12. do 1.1. výuka neprobíhá.
 • Výuku lze hradit převodem na účet nebo hotově.
 • Zaplacené kurzovné se po začátku kurzu nevrací
 • Zavazuji se k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které zazní běhěm výuky, především o skutečnostech soukromé povahy.
 • Nedodržení smluvních podmínek je důvodem k okamžitému ukončení spolupráce, v případě neuhrazených závazků k jejich vymáhání.